081 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług, obejmujący teren położony w obrębie Lipnik, przy ulicach Broniewskiego i PCK

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 081 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1087/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 71, z 25.03.2003

 • Opinia MKUA – nr 16/2004 z 25.10.2004 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 6.09.2007 do 4.10.2007

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 30.08.2007

 • Uchwalenie – uchwała Nr XX/560/2008 z 29.01.2008 r.

 • Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 62 z dnia 7.04.2008 r., poz. 1404

s

UWAGA

Częściowo zmieniony przez zmianę planu nr 182 (w zakresie stref zagrożenia powodziowego) oraz plan nr 288

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne