078 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 078 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu z dnia 8.10.2002 r. Nr LXVII/1084/2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 3.02.2003 r.

 • Opinia MKUA – nr 4/2004 z 3.02.2004 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 4.05.2004 do 2.06.2004

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, z 15.04.2004 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXIV/1065/2004 z dnia 28.09.2004 r.

 • Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 109 z dnia 17.11.2004 r., poz. 3090

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez  zmianę planu nr 147

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan nr 223

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia

i

Dane przestrzenne