077 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Wapienicy, obejmujący tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 077 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1083/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 34, z 10.02.2003 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 20.04.2005 do 25.05.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 81, z 7-8.04.2005 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLVII/1557/2005 z dnia 30.08.2005 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 120, poz. 3004 z 29.09.2005 r.

s

UWAGA

Plan został zmieniony przez opracowanie nr 199 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia

i

Dane przestrzenne