076 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 076 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1082/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 146, z 24.06.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 4/2009 z 10.06.2009 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu od 3.08.2009 do 31.08.2009 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 174 z 27.07.2009

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 14.12.2009 do 15.01.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała (Nr 49 z 4.12.2009 r.)

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 24.05.2010 do 22.06.2010 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 19, z 14.05.2010 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr VII/136/2011 z 17.05.2011 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 145, poz. 2694, z 7.07.2011 r.

s

UWAGA

Plan uchylił jednostki planu 36 (36_SB2, SB3,SB4)

Część ustaleń planu została zmieniona przez zmianę planu 234 oraz plan 203

Plan zostanie częściowo zmieniony planem 266

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie zakresu prognozy

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne