075 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i pensjonatowych, obejmujących teren położony w gminie katastralnej Olszówka Górna , przy ulicach Armii Krajowej i Skrajnej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 075 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1081/2002 z dnia 8.10.2002 r.
 • Ogłoszenie w prasie – 24.04.2003 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1886/2006 z dnia 13.06.2006 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2379, z 20.07.2006 r.
 • Uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – skarżący Dorota Wacławik

   

 • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26.11.2018 roku – oddalenie skargi (sygnatura akt: II SA/GL 891/18)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Dane przestrzenne