068 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, w rejonie ulic Opłotek, Botanicznej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 068 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1074/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 29, z 4.02.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 1/2005 z 27.01.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 9.05.2005 do 8.06.2005 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 92, z 21.04.2005

 • Uchwalenie– uchwała Nr XLVII/1558/2005 z dnia 30.08.2005 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, poz. 2987 z 26.09.2005 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne