067 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 067 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1073/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 241, z 13.10.2004

 • Zmiana uchwały – uchwała Nr XXXIV/1069/2004 z dnia 28.09.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – 13.10.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 16/2005 z 14.12.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.05.2007 do 4.06.2007

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 20.04.2007

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu od 19.11.2007 do 17.12.2007 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 45, z 9.11.2007

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/882/2009 z dnia 27.01.2009 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 78, poz. 1762, z 11.05.2009 r.

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • Wyrok WSA z dnia 29.07.2010 roku – stwierdzenie nieważności § 9 pkt 2 lit. b uchwały

s

UWAGA

 • Część ustaleń tego planu została zastąpiona ustaleniami planu nr 140 i zmianą planu nr 250

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Dane przestrzenne

i

Wyrok WSA