066 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług rekreacji, obejmujący teren położony w Wapienicy, w rejonie rzeki Wapienica, pomiędzy ulicami Cieszyńską i Dębowiec, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 066 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu z dnia 8.10.2002 r. Nr LXVII/1072/2002

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Beskidy, Nr 291, z 15.12.2003

 • Opinia MKUA – nr 5/2005 z 31.03.2005 r.

 • Wyłożenie – od 6.03.2006 do 3.04.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Beskidy, Nr 43, z 20.02.2006

 • Uchwalenie – uchwała Nr LIX/1885/2006 z 13.06.2006 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84, poz. 2378 z 20.07.2006 r.

s

UWAGA

 • Część ustaleń planu została zastąpiona ustaleniami planów nr 61, 142 i 184
 • Zmieniony zmianą planów nr 226
 • Zmieniany zmianą planów nr 234

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Karta informacyjna