063 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący teren położony w Lipniku, w rejonie ulicy Krańcowej i Łosiowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 063 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1069/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Zmiana uchwały – uchwała Nr XXXIV/1068/2004 z dnia 28.09.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, z 28.09.2004 r. oraz z 18.10.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 13/2005 z 13.12.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.05.2006 do 26.06.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2006 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2073/2006 z 10.10.2006 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz. 3882 z dnia 28.11.2006 r.

s

UWAGA

Plan uchylił część planu 36 (36 – L10 i 11-MN)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne