062 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren w rejonie na północ od ulicy Wróblowickiej do granicy miasta

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 062 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1068/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni W Beskidach, Nr 29, z 4.02.2003

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 13.05.2004 do 11.06.2004

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 105, z 6.05.2004

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/1168/2004 z dnia 16.11.2004 r.

 • Ogłoszenie – Dz. U. Woj. Śl. Nr 11/2005 z dnia 25.01.2005 r. , poz. 282

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne