060 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa w Olszówce Górnej – w rejonie ulic Karbowej, Armii Krajowej i Skalnej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 060 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1066/2002 z dnia 8.10.2002 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 28, z 3.02.2003 r.
 • Opinia MKUA – nr 1/2003 z 22.12.2003 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2004 do 23.06.2004 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2004 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1479/2005 z dnia 14.06.2005 r.
 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2652 z 9.08.2005 r.
 •  

s

UWAGA

Plan uchylił jednostkę 15_D 12-MN

Plan został częściowo uchylony przez plan nr 99

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne