058 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy – w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 058 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1064/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 28, z 3.02.2003 r.

 • Opinia MKUA – 22.12.2003 r.

 • Wyłożenie – od 27.10.2008 do 26.11.2008 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 41, z 10.10.2008 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – od 26.10.2009 do 26.11.2009 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 42 z 16.10.2009 r.

 • Ponowne wyłożenie – od 25.03.2011 do 22.04.2011 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 11 z 18.03.2011 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIII/295/2011 z 22.11.2011 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 61, z 11.01.2012 r.

 • Plan zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

 • Wyrok WSA z dnia 1.10.2012 roku – oddalenie skargi

 • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • Wyrok NSA z dnia 22.07.2014 roku – oddalenie skargi kasacyjnej 

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez opracowanie nr 234 (zmiana planu), część przez mpzp nr 254

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do projektu uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienia zakresu prognozy

i

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

Dane przestrzenne