057 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmujący teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 057 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1063/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 29, z 4.02.2003 r.

 • Opinie MKUA: nr 7/2004 z 11.02.2004 r., nr 15/2004 z 25.10.2004 r. nr 3/2005 z 27.01.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 11.10.2004 do 9.11.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 230, z 30.09.2004 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XLI/1316/2005 z 15.03.2005 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. W. Śl. Nr 51/2005 z 29.04.2005 r., poz. 1343

s

UWAGA

Plan uchylił jednostki planu 15 (15_B3 – MN , 15 – B5 i B6-MN )

Plan zostanie zmieniony zmianą nr 270 w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne