056 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej oraz projektowanej ulicy zbiorczej, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 056 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/944/2002 z dnia 11.06.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2002 do 11.12.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 249, z 24.10.2002 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XIV/321/2003 z 15.07.2003 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96/2003 z 30.10.2003 r., poz. 2558

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne