055 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie ulic Tkaczy, Miedzianej i Rycerskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 055 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/945/2002 z dnia 11.06.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.11.2002 do 11.12.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 249, z 24.10.2002 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr VII/92/2003 r. z dnia 25.02.2003 r.

 • Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 41/2003 z 30.04.2003 , poz. 1179

s

UWAGA

Częściowo uchylony przez plan nr 120

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne