051 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 051 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/736/2001 z 24.10.2001 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 266, z 14.11.2001 r.

 • Opinia MKUA – nr 11/2004 z 11.05.2004 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.08.2004 do 27.09.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 194, z 19.08.2004 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXVI/1169/2004 z dnia 16.11.2004 r.

 • Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 11/2005 z 25.01.2005 r., poz. 282

s

UWAGA

Plan częściowo zmieniony przez plan nr 90 (w części drogowej)

Część ustaleń planu została zmieniona przez zmiany planów nr 190 i 226.

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan 202, 216

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne