050 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej „Trzy Lipki”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (rejon ulic Klubowej, Zuchów, Pienińskiej, Sarni Stok)

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 050 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/663/2001 z 2.10.2001 r.

 • Uchylona uchwałą Nr XXXIV/1072/2004 z dnia 28.09.2004 r.

 • Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia – Nr XXXIV/1072 z dnia 28.09.2004 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 239, z 11.10.2004 r.

 • Opinia MKUA – nr 8/2005 z 25.08.2005 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 5.12.2005 do 6.01.2006 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 273, z 24.11.2005 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr LVII/1822/2006 z 25.04.2006 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 71, poz. 2003 z 14.06.2006 r.

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez opracowanie nr 234 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała planu z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia PPIS

i

Dane przestrzenne