049 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w Hałcnowie, w rejonie ulic: Janowickiej, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Marynarskiej, Oksywskiej, Pod Dębem, Kaszubskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 049 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/664/2001 z 2.10.2001 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 261, z 8.11.2001
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.12.2004 do 26.01.2005
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 293, z 15.12.2004
 • Opinia MKUA – nr 6/2004 z 11.02.2004 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XLV/1481/2005 z 14.06.2005 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97/2005 z 9.08.2005 r., poz. 2653
s

UWAGA

Plan uchylił część jednostek planu 36

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Dane przestrzenne