048 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 048 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/572/2001 z 12.06.2001 r.
 • Ogłoszenie w prasie –Dziennik Zachodni, Nr 142, z 20.06.2001 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 12.08.2002 do 11.09.2002 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 153, z 3.07.2002 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr LV/1770/2006 z 14.03.2006 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49/2006 z 24.04.2006 r., poz. 1393
s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez zmianę planu 148.

Plan zostanie zmieniony planem 268

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne