047 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów szpitala w rejonie ulic: Wyspiańskiego, Grunwaldzkiej, Moniuszki w gminie katastralnej Bielsko Górne Przedmieście zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Plany obowiązujące
  6. /
  7. 047 Miejscowy planu zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIX/375/2001 z dnia 24.10.2001 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr LXVI/1049/2002 z dnia 1.10.2002 r.

  • Ogłoszenie Dz. Urz. WŚ. Nr 95/2002 z 31.12.2002 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne