045 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Aleksandrowice, przy ulicy Oświęcimskiej i Alei Generała Andersa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 045 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 •  Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/608/2001 z dnia 3.07.2001 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 r. do 19.12.2002 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr IX/172/2003 z 15.04.2003 r.
 • Ogłoszenie Dz. Urz. WŚ Nr 51/2003 z 9.06.2003 , poz. 1683

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystapieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne