042 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, pomiędzy ulicami: Warszawską, Miłosną i Hajduczka, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 042 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/605/2001 z 3.07.2001 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 r. do 19.12.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr IX/173/2003 z 15.04.2003 r.

 • Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 r. z 9.06.2003 r., poz. 1584

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne