041 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko pomiędzy węzłem ulic Warszawskiej i Bohaterów Monte Cassino oraz ulicami Poligonową i Biblioteczną, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 041 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/604/2001 z 3.07.2001 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 21.11.2002 do 19.12.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 258, z 5.11.2002

 • Uchwalenie – uchwała Nr X/193/2003 z 29.04.2003 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51/2003 z 9.06.2003, poz. 1588

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikiem

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne