039 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 039 Miejscowy plan zagospodarowania...

Plan obejmuje tereny położone w następujących gminach katastralnych:

B. Lipnik – teren w rejonie ulic: Piotrkowska, Lubelska, Pomorska, Ks. St. Brzóski

C. Hałcnów – teren przy ulicy Macierzanki 

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

i

Tekst jednolity planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/307/2000 z dnia 11.04.2000
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 212, z 11.09.2001
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.07.2003 do 11.08.2003 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 153, z 3.07.2003
 • odrzucenie protestów i zarzutów – sesja Rady Miejskiej w dniu 27.08.2002 r.
 • Uchwalenie – uchwała Nr XVII/622/2003 z 28.10.2003 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 115 z 23.12. 2003 r., poz. 3702
 • Tekst jednolity – Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1250/2023 z 2.02.2023 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz.Woj. Śl. poz 1518 z 15.02.2023 r.
s

UWAGA

 • Część „C” planu zastąpiona planem nr 69
 • Z obszaru planu został wyłączony teren objęty planem nr 89 (rejon ul. Startowej Suchej)
 • Plan został w części zmieniony, zmianą planu nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Zmiana uchwały o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Uchwała ws. planu z załącznikami - tekst jednolity

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne