037 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie handlu i usług związanych w obsługą podróżnych zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dla terenu w rejonie cmentarza ewangelickiego przy ul. Krakowskiej

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Plany obowiązujące
  6. /
  7. 037 Miejscowy plan zagospodarowania...

Plan obejmujące w całości lub części działki nr PGR: 5302/4, 3548/20, 3563/3, 3563/4, 3563/5, 3563/6, 4671/1, 4672, 3559, 3560/1, 3560/2, 3561, 3550/1, pb278, 3557/5 położone w gminie katastralnej Lipnik.

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/299/2000 z dnia 4.04.2000 r.

  • Uchwalenie – uchwała nr XLV/601/2001 z 3.07.2001 r.

  • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 49/2001 z 20.07.2001 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne