036 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 036 Miejscowy plan zagospodarowania...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa – zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej, obejmującego w całości lub części działki nr pgr niżej wymienione oznaczone następującymi symbolami i położone w gminach katastralnych:

HAŁCNOWIE:  

 • H1 2281/44, w rejonie ul. Wyzwolenia
 • H2 2420/1, przy ul. Księżycowej
 • H3 1956/4; 1956/2; 1955/2; 1934/6; 1934/7, przy ul. Wyzwolenia i ul. Okręgowej
 • H4 1336/7, przy ul. Zagrody
 • H5 3452/5; 1067/3, przy ul. Janowickiej
 • H6 2129/1; 2129/3; 2129/4; 2129/7, przy ul. Wawelskiej
 • H7 927/5,6,7,8,9 przy ul. Janowickiej
 • H8 1839/12; 1842/4, przy ul. Wyzwolenia
 • H9 1131/9 w rejonie ul. Janowickiej
 • H10 868/4; 868/5; 868/6, przy ul. Pod Kasztanem
 • H11 307/11; 307/12; 307/13; 307/14; 307/15, przy ul.13 Zakrętów
 • H12 642/5; 642/6; przy ul. Pod Dębem 
 • H13 842/13, w rejonie ul. Marynarskiej
 • H14 842/33,34,35,36,37,38, w rejonie ul.13 Zakrętów i ul. Marynarskiej
 • H15 2419/141; 2419/142, przy ul.Krzemionki
 • H16 489/7; 489/8; 489/9, przy ul.Odysei
 • H17 2928/14, przy ul. Hałcnowskiej
 • H18 2258/3, przy ul. Wyzwolenia
 • H19 2231/8, przy ul. Wyzwolenia
 • H20 1775/4; 1775/6,7,8,9, przy ul. J.Brzechwy
 • H21 523/2; 523/3; 524; 525; 526; 197; 198, przy ul. Kaszubskiej  

KAMIENICY:

 • K1 129/3 przy ul. Karpackiej
 • K2 298/4 przy ul. Owsianej
 • K3 330/7, 330/8 przy ul. Owsianej
 • K4 640/15 przy ul. Dalekiej
 • K5 1264/10; 1264/9; 1264/8; 1261/5 przy ul. Kolistej i ul. Niwnej
 • K6 1982/2; 1982/9; 1903/1 przy ul. Jeżynowej
 • K7 77/7 przy ul. Karpackiej 

KOMOROWICACH KRAKOWSKICH:  

 • KK1 1458/57,58 przy ul. Bystrej
 • KK2 1536/6  przy ul. Bystrej
 • KK3 1453/5 przy ul. Bystrej
 • KK4 1450/14; 1450/13, 1450/12 przy ul. Bystrej
 • KK5 1030/6 przy ul. Bestwińskiej
 • KK6 1242/2; 1237/1 przy ul. Bestwińskiej
 • KK7 1849/17; 1849/19; 1849/24, w rejonie ul. Hałcnowskiej 

 KOMOROWICACH ŚLĄSKICH:  

 • KS1 131; 133; 134; 135; 136; 137 przy ul.Królewskiej   

LIPNIKU:  

 • L1 3061/2; 3061/3; 3061/4; 3061/7; 3061/8, w rejonie ul.W.Witosa
 • L2 2805/11; 2805/12, przy ul.Bojki
 • L3 3359/38 przy ul.Wysłouchów
 • L4 3073/13,14,15,16,17,18,19; 3073/10; 3071/8; 3055/4; 3058/25; 3058/27, w rejonie ul.W.Witosa
 • L5 2987/14; 2987/18; 2987/19; 2987/22, 2987/23 w rejonie ulicy Witosa
 • L6 3557/7 w rejonie ul. Krakowskiej
 • L7 589/16; 589/17 w rejonie ul. Tuwima
 • L8 1675/11,12,13,14 w rejonie ul .Polnej
 • L9 2080 w rejonie ul .Polnej
 • L10 2540/14  przy ul. Krańcowej
 • L11 2551/50,51,52, 58 przy ul. Krańcowej
 • L12 1968/1, 1970, 1971/1,2; 1969, 1974/19, 1974/33, 4922/1,2 w rejonie ul. Polnej
 • L13 3966/29 przy ul. Rydla
 • L14 1882/9 w rejonie ul. Kasztelańskiej
 • L15 3287/10 przy ul. Krakowskiej
 • L16 2341/6 przy ul. Wróblowickiej
 • L17 2427/4 przy ul. Wróblowickiej
 • L18 2280/82 w rejonie ul. Kaperskiej
 • L19 2280/83 w rejonie ul. Kaperskiej
 • L20 2460/1 przy ul. Wróblowickiej
 • L21 2340/17 przy ul. Bosmańskiej
 • L22 2440/6  przy ul. Bosmańskiej
 • L23 2440/7 przy ul. Bosmańskiej
 • L24 2280/99,100,101,103,104 przy ul. Kaperskiej
 • L25 2981/2; 2984/6; 2984/21,2984/22; 2984/23; przy ul. Kiernika 

OLSZÓWCE: 

 • O1 54/32 przy ul.Olszówka
 • O2 96/4 przy ul.Skrajnej
 • O3 53/5 przy ul.Olszówka
 • O4 52/1,2,4, 52/7,8; 51/16,17 przy ul.Olszówka
 • O5 48 przy ul.Olszówka
 • O6 94/7 przy ul.Skrajnej
 • O7 55/11 przy ul.Olszówka 

STARYM BIELSKU: 

 • SB1 2105/4 – przy ulicy Komandorskiej
 • SB2 1608/10,12,13; 1543/11,1543/19,20 przy ulicy Grawerskiej
 • SB3 932/4; 933/1 przy ulicy Rafowej
 • SB4 996/2,3; 997/2 przy ulicy Rafowej
 • SB5 82/2  w rejonie ulicy Filarowej

STRACONCE: 

 • S1 238/11 w rejonie ul. Mierniczej
 • S2 248/6 przy ul. Matowej
 • S3 1372;1373; 1375; 1379; 1378; 1367; 1368; 1369; 1366; 1371; 1370/1,2; 1365/1,2; 1355; 1356; 1350 przy ul. Sowiej

i

Tekst planu

i

Rysunki planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/308/2000 z dnia 11.04.2000 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, z 27.04.2000 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2001 do 28.02.2001 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 19, z 23.01.2001 r.

 • Uchwała nr XLVII/630/2001 z dnia 4.09.2001 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr L/748/2001 z dnia 6.11.2001 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 100 z dnia 7.12.2001 r.

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez plany nr:   98, 163, oraz zostanie zmieniona przez plan 217

DO POBRANIA