035 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 035 Miejscowy plan zagospodarowania...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla terenów o symbolach:

A – Komorowice Krakowskie

B – Komorowice Krakowskie

C – Wapienica

D – Stare Bielsko

E – Górne Przedmieście

F- Hałcnów

G – Hałcnów

H – Hałcnów

I – Hałcnów

J – Lipnik

K – Lipnik

L – Lipnik

M – Aleksandrowice

N – Kamienica

i

Tekst planu

i

Rysunki planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVI/283/2000 z dnia 7.03.2000 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 70, z 23.03.2000 r.

 • protesty i zarzuty – 2.07.2002 r.

 • wyłożenie do publicznego wglądu – od 27.06.2001 do 25.07.2001 r.

 • ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 135, z 11.06.2001

 • uchwalenie – uchwała Nr L/1642/2005 z dnia 15.11.2005 r.

 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz. 4449 z 28.12.2005 r.

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez zmianę planu nr: 139 (dla terenu oznaczonego symbolem N), 173, 236 oraz przez opracowanie nr 234 (zmiana planu)

DO POBRANIA