033 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług w Komorowicach Śląskich, w rejonie ulicy Poligonowej, od ulicy Mazańcowickiej do ulicy Żołnierskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Plany obowiązujące
 4. /
 5. 033 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/125/99 z dnia 11.05.1999 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 58, z 9.03.2000

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.12.2000 do 30.01.2001 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 294, z 18.12.2000

 • Uchwalenie – uchwała nr XLIV/570/2001 z 12.06.2001 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 41 z dnia 3.07.2001 r.

s

UWAGA

 • Zmieniony w części zmianą planu nr 226
 • Zmieniany w części zmianą planów nr 234

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna