032 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren pomiędzy ulicą Leszczyńską i torami kolejowymi z przeznaczeniem na potrzeby straży pożarnej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 032 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/560/97 z dnia 16.07.1997 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 62, z 15.03.1999 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 20.12.1999 do 20.01.2000 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 286, z 8.12.1999 r.

 • Uchwalenie – uchwała nr XXXI/354/2000 z dnia 27.06.2000 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 50 z dnia 22.12.2000 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne