031 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego i Zapłocie Małe, w rejonie ulicy Szklanej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 031 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/191/99 z dnia 31.08.1999 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 573, z 7.10.1999 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.06.2000 do 24.07.2000 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 142, z 19.06.2000 r.

 • Uchwały o odrzuceniu zarzutu i protestu w dniu 21.11.2000 r.

 • Dnia 6.03.2001 r. – nie uchwalono

 • Uchwalenie – uchwała nr LXIV/1020/2002 z 27.08.2002 r.

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. 74, poz. 2632 z 29.10. 2002 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne