030 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji urządzeń gospodarki zaopatrzenia w wodę w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. ul. Witosa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 030 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/192/99 z dnia 21.08.1999 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 573, z 7.10.1999 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.06.2000 do 24.07.2000 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 142, z 19.06.2000 r.

 • Uchwała o odrzuceniu protestów i zarzutów z dnia 26.09.2000 r. Nr XXXIII/383-385/2000 NSA

 • Uchwalenie – uchwała nr LIII/826/2002 z dnia 15.01.2002 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 26/2202 z dnia 19.04.2002 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne