029 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino, Warszawską, Okrężną oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych „Bosmal”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 029 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XV/154/99 z dnia 22.06.1999 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, z 8.07.1999 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.1999 do 5.11.1999 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 39, z 30.09.1999 r.

 • Uchwalenie – uchwała nr XXII/253/99 z dnia 21.12.1999 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ 5/2000 z dnia 15.02.2000

s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 123

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne