023 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii św. Brata Alberta

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 023 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwala o przystąpieniu – Nr XLIII/559/97 z dnia 16.07.1997 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 86, z 15.04.1999 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.12.1999 do 14.01.2000 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 285, z 7.12.1999 r.

 • Uchwała o odrzuceniu zarzutów –
  Nr XXVII/296/2000 z dnia 4.04.2000 r. – NSA

 • Uchwalenie – uchwała nr L/746/2001 z dnia 6.11.2001 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WŚ Nr 92 z dnia 22.11.2001 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i