022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i stacji paliw w Aleksandrowicach przy ulicy Stawowej i Cieszyńskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Plany obowiązujące
  6. /
  7. 022 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LIII/750/98 z dnia 10.02.1998 r.
  • Uchwalenie – uchwała nr XIV/149/99 z 8.06.1999 r.
  • Ogł. Dz. Urz. WŚ 41/99 z dnia 24.09.1999 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne