021 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług handlu w obszarze pomiędzy północną granicą miasta i ulicami Klubową, Bohaterów Monte, Wędrowców

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Plany obowiązujące
  6. /
  7. 021 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu nr 1

i

Rysunek planu nr 2 (infrastruktura)

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/567/97 z dnia 16.07.1997 r.

  • Uchwalenie – uchwała nr XIV/150/99 z 8.06.1999 r.

  • Ogł. Dz. Urz. WŚ 44/99 z dnia 1.10.1999 r

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i