010 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie usług turystyczno – handlowych w Lipniku przy ul. Krakowskiej

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 010 Zmiana miejscowego planu...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/557/97 z dnia 16.07.1997 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 187, z 4.11.1997 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.1998 do 27.04.1998 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 69, z 23.03.1998

 • Uchwalenie – uchwała nr LXII/839/98 z dnia 16.06.1998 r.

 • Ogł. Dz. Urz. WB nr 13/98 z dnia 17.08.1998 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne