006 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące
  4. /
  5. 006 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu nr 1

i

Rysunek planu nr 2 Infrastruktura techniczna

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/467/96 z dnia 26.11.1996 r.

  • Uchwalenie – uchwała nr LIII/749/98 z dnia 10.02.1998 r.

  • Ogł. Dz. Urz. W. B. nr 4/98 z dnia 17.03.1998

  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

  • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22.04.2013 r. – odrzucenie skargi

s

UWAGA

Plan zmieniany w częściach zmianami planó nr 226 i nr 243

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Geotiff