006 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 006 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu nr 1

i

Rysunek planu nr 2 Infrastruktura techniczna

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/467/96 z dnia 26.11.1996 r.

 • Uchwalenie – uchwała nr LIII/749/98 z dnia 10.02.1998 r.

 • Ogł. Dz. Urz. W. B. nr 4/98 z dnia 17.03.1998

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

 • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22.04.2013 r. – odrzucenie skargi

s

UWAGA

 • Ustalenia planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 135 i opracowanie nr 226 (zmiana planu). 
 • Plan będzie zmieniony przez opracowanie nr 243 (zmiana planu).

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne