002 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 002 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XII/140/95 z dnia 21.03.1995 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 24, z 14.06.1995 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.04.1997 do 12.04.1997 oraz od 14.04.1997 do 30.04.1997 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 73, z 27.03.1997 r.
 • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/382/2000 z dnia 26.09.2000 r.
 • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 51, poz. 767 z dnia 28.12.2000 r.
s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 152 oraz przez opracowanie nr 234 (zmiana planu)

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan 251 i 256 (zmiana planu)

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała ws. planu z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne