001 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Plany obowiązujące
 6. /
 7. 001 Miejscowy plan zagospodarowania...
i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XVI/195/95 z dnia 13.06.1995 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 29, z 20.07.1995 r.
 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.05.2000 do 12.06.2000 r.
 • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 17, z 27.04.2000 uchwały o odrzuceniu zarzutów i protestów na sesji w dniu 21.11.2000 r., skarga do NSA
 • Uchwalenie – uchwała nr XXV/666/2008 z dnia 13.05.2008 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2652 z 24.07.2008 r.
s

UWAGA

Część ustaleń planu została zmieniona przez plany nr 196 i 213 oraz przez zmiany planu nr 186234

Część ustaleń planu zostanie zmieniona przez plan nr 264 i zmianę planu nr 276

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Uzasadnienie do uchwały

i

Karta informacyjna

i

Dane przestrzenne