BIURO ROZWOJU MIASTA
W BIELSKU-BIAŁEJ

Aktualności  

252 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosła” do węzła „Krakowska” – dla  terenu przy ul. Ametystowej

252 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosła” do węzła „Krakowska” – dla  terenu przy ul. Ametystowej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany...

czytaj dalej

Biuro Rozwoju Miasta
w Bielsku-Białej

jest samorządową jednostką budżetową, wykonującą w imieniu
Prezydenta Miasta Bielska-Białej zadania własne gminy
z zakresu planowania przestrzennego.

Jest wobec tego podmiotem publicznym, który w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, jest zobowiązany do udostępniania osobom trzecim niektórych informacji o znaczeniu publicznym i urzędowym.